10,600,000 تومان

دی جی کنترلر ۴ کاناله دارای ۸ عدد پد و کارت صدای ۹۶/۲۴