کنترلر تراکتور ۴ کاناله ، دارای ۱۶ عدد پد و سازگار با نرم افزار Abelton