دی جی کنترلر پایونیر Pioneer XDJ-RX

دی جی کنترلر همه کاره ۲ کاناله دارای ۸ عدد پد و نرم افزار همراه ان Rekord Box میباشد.