هدفون دی جی Icon DJ 180

هدفون دی جی Icon با قدرت ورودی ۱۰۰ میلی وات