شرایط اقساط:

  1. خریدهای اقساطی فقط با چکهای طرح جدید صیاد امکان پذیر است
  2. پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل فاکتور، و الباقی تا سقف ۲۴ ماه اقساط می باشد
  3. در خرید اقساطی قیمت اصلی کالا لحاظ می شود و تخفیفات سایت برای خرید نقدی است
  4. خرید اقساطی برای کالاهای کارکرده امکان پذیر است