دی جی میکسر ۲ کاناله دارای قابلیت استفاده بعنوان کنترلر