دی جی میکسر ۲ کاناله همراه با قابلیت استفاده شدن بعنوان کنترلر