دی جی میکسر ۴ کاناله با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر