دی جی میکسر ۴ کاناله دارای قابلیت استفاده بعنوان کنترلر