دی جی کنترلر دنون مدل MC4000 یک دستگاه دی جی دو کاناله به همراه نرم افزار Serato DJ می باشد

دی جی کنترلر دنون مدل MC3000 دارای ۴ کانال و اسکرچ ۴.۱ اینچی به همراه با نرم افزار Traktor می باشد

دی جی کنترلر دنون مدل MC2000 دارای ۲ کاناله، قابلیت Plug-n-Play به همراه نرم افزار Rekordbox می باشد

دی جی کنترلر دنون مدل MC7000 دارای ۴ کانال، ۱۶ عدد پد و سازگار با نرم افزار Serato DJ DVS و Virtual DJ

دی جی کنترلر دنون مدل MCX8000 دارای ۴ کانال، همراه با ۱۶ پد و سازگار با نرم افزار های Virtual DJ و Traktor

دی جی کنترلر دنون مدل MC6000 دارای ۴ کاناله اسکرچ ۶ اینچی به همراه با نرم افزار Serato DJ Intro