در انبار موجود نمی باشد

کابل RCA به AUX یک و نیم متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل RCA به AUX سه متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل RCA به AUX یک متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRSبه AUX یک و نیم متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRSبه AUX یک متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRSبه AUX سه متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRSبه RCA سه متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRSبه RCA یک متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRSبه RCA یک و نیم متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل XLR به RCA سه متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل XLR به RCAیک و نیم متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل XLR به RCAیک متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRS به XLR یک متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRS به XLR یک و نیم متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

در انبار موجود نمی باشد

کابل TRS به XLR سه متری مناسب برای استفاده های استودیویی و اجرایی

پایه دستگاه دی جی Native Instruments برای استفاده مدل های X1 و F1

کیف دستگاه دی جی Native Instruments با وزن ۴۸۵ گزم

هارد کیس دی جی Reloop با وزن ۹٫۸ کیلو گرم

پایه تبلت ریلوپ Reloop با قابلیت تنظیم زاویه افقی و عمودی

هارد کیس هدفون UDG Creator Large از جنس فوم ضدشوک

قیمت خرید فروش لوازم جانبی دی جی